101028: Hälften av julbalsplatserna tagna

Vi på SHPF vill bara påminna om Julbalen i Växjö den 4 januari 2011 (och be alla ignorera att det länge stod 4 december 2010 i vår information...). Över hälften av de 46 platserna är tagna vid det här laget, så om du inte vill gå miste om den bästa starten på år 2011 så kanske det är bäst att anmäla sig snart. Mer information finns på julbalens hemsida.

PS. Hoppas att Jingle Spells 4 kommer att spelas på balen.

Inga kommentarer: